Termeni și condiții

Utilizarea site-ului www.dupa90.ro

Utilizarea site-ul www.dupa90.ro și a conținutului său se supune prezentelor Termene și condiții. 

Site-ul proiectului de documentare și digitizare După ‘90. Galeria de memorie recentă, precum și tot conținutul care se regăsește aici  – se află în proprietatea Asociației Române pentru Cultură, Educație și Normalitate - ARCEN.

Termenii și condițiile de utilizare ale acestora se supun politicii de protecția a datelor cu caracter personal ale utilizatorilor („vizitatori”) în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului, din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date („GDPR”).

Informațiile prezentate în această pagină explică practicile online ale Asociației Române pentru Cultură, Educație și Normalitate - ARCEN, referitoare la aplicarea prevederilor GDPR, precum și drepturile de care beneficiați cu privire la modul în care informațiile dumneavoastră sunt utilizate prin intermediul site-ului www.dupa90.ro.

Astfel că, prin lecturarea acestora puteți înțelege modul în care vor fi tratate informațiile dumneavoastră („date personale”), fiind informat cu privire la natura datelor cu caracter personal pe care le colectăm și le procesăm, precum și cu privire la scopurile prelucrării..

DREPT DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Informațiile prezentate prin intermediul site-ului www.dupa90.ro pot fi utilizate numai în scop personal, de informare și nu în scop comerciale.

De asemenea, conținutul acestui site nu poate fi reprodus, distribuit, adaptat, transformat sau publicat sub nici o formă sau prin niciun mijloc, fără acordul prealabil scris al Asociației Române pentru Cultură, Educație și Normalitate - ARCEN.

Prin urmare, vizitatorii site-ului www.dupa90.ro înțeleg și consimt să nu modifice, vândă, distribuie sau să creeze lucrări/opere/ derivate, pe baza imaginilor și a informațiilor publicate pe acest site, în orice mod, fără acordul prealabil scris al Asociației Române pentru Cultură, Educație și Normalitate – ARCEN.       

Utilizatorii site-ului www.dupa90.ro nu au dreptul de a distribui conținutul www.dupa90.ro , indiferent de suport, fără să indice în mod clar și pe deplin, sursa, inclusiv numele autorului și link-ul la conținutul de pe site-ul www.dupa90.ro, dacă este cazul.

Utilizatorii site-ului www.dupa90.ro nu au dreptul de a desfășura nicio activitate de colectare a datelor (indiferent de natura acestor date și de modul de colectare) prin intermediul www.dupa90.ro.

Asociația Română pentru Cultură, Educație și Normalitate - ARCEN nu răspunde pentru actualitatea/exactitatea/pertinența conținutului altor site-uri care pot fi accesate prin intermediul site-ului www.dupa90.ro.

Asociația Română pentru Cultură, Educație și Normalitate - ARCEN și partenerii săi contractuali implicați în conceperea, producerea sau difuzarea conținutului site-ului www.dupa90.ro nu sunt răspunzatori pentru daune directe sau indirecte, de orice natură, ce ar rezulta din / în legătură cu utilizarea acestui site sau a conținutului sau de către utilizatori.

Asociația Română pentru Cultură, Educație și Normalitate - ARCEN nu își asumă nicio responsabilitate și nu va fi răspunzatoare pentru eventuale daune produse terminalelor internet ale vizitatorilor site-ului (de exemplu: ca urmare a introducerii unor viruși) ca urmare a:

Site-ul www.dupa90.ro permite găzduirea, partajarea și publicarea conținutului disponibil pe acest site către rețele sociale.
Orice comunicări sau materiale pe care vizitatorii le transmit prin intermediul site-ului www.dupa90.ro vor fi publicate pe site, fiind considerate ca neconfidențiale și neprotejate de drepturi de proprietate intelectuală. 
 
OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Asociația Română pentru Cultură, Educație și Normalitate - ARCEN, cu sediul în B-dul Camil Ressu nr. 46, bl. A13, sc.1, et. 5, ap. 22, Sector 3, București, cod poștal 031756; Adresă de corespondență: Str. Semilunei, nr. 7, ap. 2, sector 2, București, Cod fiscal 27096970, Cont nr. RO72 RZBR 0000 0600 1273 5197, deschis la Raiffeisen Bank, sucursala Dorobanți, reprezentată prin Niculușcă Dranga Edmond Jean, având funcția de Președinte, este operator de date cu caracter personal.
 
RESPONSABILUL CU PROTECȚIA DATELOR

Asociația Română pentru Cultură, Educație și Normalitate - ARCEN, în calitate de operator de date cu caracter personal a desemnat pe Edmond Niculușcă, în calitate de Responsabil cu Protecția Datelor, având obligația de a asigura respectarea prevederilor GDPR în operațiunile de prelucrare de date efectuate de către societate.
Vizitatorii site-ului au posibilitatea de a se adresa în orice moment, în mod direct, Responsabilului cu protecția datelor, cu privire la orice aspecte legate de prezenta Politică, utilizând date de contact de mai jos:

Responsabil cu protecția datelor: Edmond Niculușcă
E-mail: contact@arcen.info
Adresă de corespondență: București, Sector 2, str. Semilunei, nr. 7, ap. 2

PRINCIPII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR

Asociația Română pentru Cultură, Educație și Normalitate - ARCEN  se obligă să respecte principiile de protecție a datelor cu caracter personal (Principiile) prevăzute de GDPR, pentru a se asigura că toate datele sunt:  
SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Procesarea datelor de contact

Asociația Română pentru Cultură, Educație și Normalitate - ARCEN va folosi informațiile pe care le furnizați în secțiunea corespunzătoare de contact, existentă pe site, exclusiv cu scopul de a procesa solicitarea dumneavoastră.

Asociația Română pentru Cultură, Educație și Normalitate - ARCEN  va folosi informațiile pe care le furnizați în secțiunea corespunzătoare Galerie participativă (SECȚIUNEA CU COLECTAREA DE MATERIALE PT GALERIA DE MEMORIE), existentă pe site, exclusiv cu scopul de a realiza galeria de memorie recentă de pe site-ul www.dupa90.ro. Prin introducerea datelor și materialelor în secțiunea Galerie participativă, vă exprimați acordul utilizării informațiilor în cadrul proiectului  După ‘90 | Galeria de memorie recentă.

Prin furnizarea oricăror date cu caracter personal prin intermediul site-ului www.dupa90.ro, înțelegeți și sunteți de acord că datele dumneavoastră vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile Termenilor și condițiilor de utilizare ale site-ului www.dupa90.ro.

Aveți în vedere faptul că pentru a putea procesa solicitările dumneavoastră transmise în secțiunea de contact a site-ului, este posibil ca, în anumite circumstanțe, să avem obligația de a divulga datele dumneavoastră, partenerilor cu care Asociația Română pentru Cultură, Educație și Normalitate - ARCEN  colaborează și/sau altor terți furnizori de servicii ai Asociației Române pentru Cultură, Educație și Normalitate - ARCEN   (servicii hosting site, procesare și mentenanță site, servicii procesare plată și transport produse shop online).

Cu toate acestea, Asociația Română pentru Cultură, Educație și Normalitate - ARCEN   a adoptat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea transferului de date, precum și prelucrarea în conformitate cu cerințele GDPR a datelor dumneavoastră de către entitățile menționate anterior.

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transmise către alte entități terțe doar pe baza consimțământului dumneavoastră expres, cu excepția situațiilor în care există o obligație legală pentru Asociația Română pentru Cultură, Educație și Normalitate - ARCEN  de a proceda în acest mod.

Asociația Română pentru Cultură, Educație și Normalitate - ARCEN  se obligă să nu prelucreze datele cu caracter personal furnizate în alt scop decât acela pentru care au fost transmise, cu excepția situațiilor în care există consimțământul dumneavoastră expres pentru a le utiliza și în alte scopuri. 

PRELUCRAREA DATELOR DE CĂTRE TERȚI, ALTE SITE-URI ȘI SPONSORI

Site-ul www.dupa90.ro poate conține, la un moment dat, link-uri de acces către alte site-uri ale căror politici de prelucrare a datelor pot fi diferite de cele ale Asociației Române pentru Cultură, Educație și Normalitate - ARCEN .

Prin urmare, aveți în vedere și să consultați politicile de confidențialitate ale celorlalte site-uri Asociația Română pentru Cultură, Educație și Normalitate - ARCEN neasumându-și responsabilitatea cu privire la informațiile trimise sau colectate de aceste terțe părți.

PRELUCRARE AUTOMATĂ DE DATE. COOKIE

Site-ul www.dupa90.ro  folosește identificatori de tip Cookie, în concordanță cu politica de cookies a Asociației Române pentru Cultură, Educație și Normalitate - ARCEN.

Cookie-urile sunt fișiere text care sunt stocate într-un computer prin intermediul Browserului de Internet. Multe site-uri și servere utilizează cookie-uri. Multe module cookie conțin un cod așa-numit cookie. Un ID cookie este un identificator unic al cookie-ului. Se compune dintr-un șir de caractere prin care paginile și serverele Internet pot fi atribuite browserului de Internet în care a fost stocat cookie-ul.

Acest lucru permite site-urilor web si serverelor vizitate să diferențieze browserul individual al datelor de la alte browsere de Internet care conțin alte cookie-uri. Un anumit browser de Internet poate fi recunoscut si identificat folosind un cod de cookie unic.

Prin utilizarea cookie-urilor, Asociația Română pentru Cultură, Educație și Normalitate - ARCEN   poate furniza userilor site-ului mai multe servicii usor de utilizat care nu ar fi posibile fără setarea cookie-urilor. Cu ajutorul unui cookie, informațiile și ofertele de pe site-ul nostru pot fi optimizate având în vedere utilizatorul. Cookie-urile ne permit, după cum am menționat anterior, să recunoaștem utilizatorii site-ului nostru web. Scopul acestei recunoașteri este de a ușura utilizarea de către utilizatori a site-ului nostru web.

RETENȚIA DATELOR

Asociația Română pentru Cultură, Educație și Normalitate - ARCEN poate păstra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, apreciate ca fiind rezonabile, în conformitate cu scopurile indicate anterior.

Alte obligații legale ale Asociației Române pentru Cultură, Educație și Normalitate - ARCEN, procese și / sau anchete pot necesita, de asemenea, reținerea anumitor date cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat.

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

Persoanele vizate au următoarele drepturi în conformitate cu GDPR în ceea ce privește datele personale pe care Asociația Română pentru Cultură, Educație și Normalitate - ARCEN   le prelucrează:
 1. Dreptul de acces la datele prelucrare;
 2. Dreptul la rectificarea și ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”);
 3. Dreptul la restricționarea prelucrării;
 4. Dreptul la portabilitatea datelor;
 5. Dreptul de opoziție;
 6. Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment;
 7. Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă.
Asociația Română pentru Cultură, Educație și Normalitate - ARCEN este operator de date cu caracter personal prin Responsabil cu Protecția Datelor Edmond Niculușcă.

SECURITATEA PRELUCRĂRII

Asociația Română pentru Cultură, Educație și Normalitate - ARCEN a adoptat măsuri tehnice și organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate în conformitate cu cerințele GDPR, cu scopul de a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva oricăror acțiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare sau divulgare, modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală. Toți angajații și colaboratorii Asociației Române pentru Cultură, Educație și Normalitate - ARCEN, precum și orice terțe părți care acționează în numele și pe seama Asociației Române pentru Cultură, Educație și Normalitate - ARCEN sunt obligați să respecte confidențialitatea informațiilor dumneavoastră, în conformitate cu prevederile prezentei Politici.

EXONERARE DE RĂSPUNDERE

Site-ul www.dupa90.ro poate avea conținut vizual, legături către alte site-uri și / sau alte pagini web care nu sunt proprietatea Asociației Române pentru Cultură, Educație și Normalitate – ARCEN.

Asociația Română pentru Cultură, Educație și Normalitate - ARCEN  nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la conținutul acestor materiale și site-uri și, prin urmare, nu va putea fi ținută răspunzătoare pentru conținutul, publicitatea, bunurile, serviciile, software-ul, informațiile sau alte materiale disponibile pe sau prin intermediul acestora. 

Asociația Română pentru Cultură, Educație și Normalitate - ARCEN nu va fi responsabilă de pierderea datelor cu caracter personal, de orice efecte negative asupra datelor personale ale vizitatorilor sau de alte daune morale și / sau patrimoniale cauzate de accesul la respectivele site-uri.

ACTUALIZAREA POLITICII DE PROTECȚIE ȘI PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că prezenta Politică poate face obiectul unor modificări periodice de conținut, prin actualizarea site-ului www.dupa90.ro. Prin urmare, este necesar să verificați această pagină pentru orice actualizare.

Vă rugăm să nu continuați să utilizați site-ul www.dupa90.ro dacă nu sunteți de acord cu astfel de modificări.
Termeni prezentei Politici se interpretează în conformitate cu legislația aplicabilă.
Ultima actualizare: 20.09.2020
 

Cookies

1.Aspecte generale

Asociația Română pentru Cultură, Educație și Normalitate - ARCEN înțelege importanța confidentialității dumneavoastră și se angajează să păstreze transparența în privința tehnologiilor pe care le utilizează.

Prezenta politică cu privire la fișierele de tip „cookie” (denumită în continuare „Politică”) stabilește termenii și condițiile în care sunt derulate operațiunile de prelucrare și/sau transfer de date cu caracter personal prin intermediul tehnologiilor de tip „cookie” sau al altor tehnologii similare, în cadrul website-ului www.dupa90.ro, și oferă informații cu privire la procedurile utilizate pentru protecția acestora, vizând în același timp prevenirea oricăror încălcări ale legislației aplicabile în materie.

Entitatea responsabilă cu prelucrarea și/sau transferul datelor cu caracter personal în acest sens este Asociația Română pentru Cultură, Educație și Normalitate - ARCEN, cu sediul în B-dul Camil Ressu nr. 46, bl. A13, sc.1, et. 5, ap. 22, Sector 3, București, cod poștal 031756; Adresă de corespondență: Str. Semilunei, nr. 7, ap. 2, sector 2, București, Cod fiscal 27096970, Cont nr. RO72 RZBR 0000 0600 1273 5197, deschis la Raiffeisen Bank, sucursala Dorobanți, reprezentată prin Niculușcă Dranga Edmond Jean, având funcția de Președinte.
Prezenta Politică a fost adoptată de Asociația Română pentru Cultură, Educație și Normalitate - ARCEN în conformitate cu următoarele acte normative:
 1. Directiva UE 2002/58/CE privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directivă asupra confidențialității și comunicațiilor electronice);
 2. Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, după cum a fost aceasta amendată prin Legea nr. 235/2015 („Legea nr. 506/2004”);
 3. Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul General privind Protecția Datelor” sau „GDPR”), cât și orice alte regulamente aplicabile la nivel european sau local, adoptate în contextul GDPR.
 
2. Ce sunt cookie-urile și tehnologiile similare?

Termenul „cookie” se referă la tehnologiile bazate pe principiul stocării și accesării de informații privind terminalul Internet (PC, laptop, tabletă) al utilizatorului („Dispozitivul”).
Fișierele cookie reprezintă fișiere de text care conțin cantități mici de informații care sunt preluate în Dispozitivul utilizatorului când acesta vizitează un site web, în măsura în care utilizatorul acceptă folosirea acestor fișiere.
Principala utilitate a fișierelor cookie este aceea de a permite unui website să recunoască Dispozitivul unui utilizator față de cele ale altor utilizatori ai website-ului. Acestea conțin informații care fac legătură între un utilizator al paginii web și un webserver (website-ul), permițând website-ului să memoreze acțiunile și preferințele utilizatorului pentru o anumită perioadă de timp, astfel încât să nu fie nevoie ca acesta să le reintroducă de fiecare dată când revine pe acel website sau când navighează de la o pagină la alta, având totodată scopul îmbunătățirii experienței pe website. Astfel, dacă un utilizator accesează acel website din nou, webserverul va citi informația stocată anterior.
Celelalte tehnologii de urmărire utilizate de Asociația Română pentru Cultură, Educație și Normalitate - ARCEN functionează în mod similar cu cookie-urile și plasează fișiere de date de mici dimensiuni pe Dispozitivul utilizatorului sau monitorizează activitatea acestuia pe website pentru a permite colectarea informațiilor privind modul în utilizatorul navighează pe website-ul nostru. In continuare, atunci când în prezenta Politică se face referire la cookie-uri, sunt avute în vedere cookie-urile și/sau tehnologiile similare.

3. Informații generale despre cookies

Informațiile prezentate în continuare au scopul de a aduce la cunoștință vizitatorului website-ului mai multe detalii despre natura, utilizarea și administrarea fișierelor cookie utilizate de site-ul www.dupa90.ro
In cazul în care aveți nevoie de mai multe informații și ele nu se regăsesc în prezenta secțiune, ne puteți contacta la contact@arcen.info

Asociația Română pentru Cultură, Educație și Normalitate - ARCEN poate utiliza diferite tipuri de cookie-uri, precum:
 1. cookie-uri de sesiune: sunt stocate doar pe durata vizitei dumneavoastră pe website-ul nostru și sunt sterse de pe Dispozitivul dumneavoastră de îndată ce inchideți browser-ul;
 2. cookie-uri persistente: sunt salvate pe Dispozitivul dumneavoastră pentru o perioadă fixă de timp ulterior închiderii browser-ului și sunt utilizate în cazul în care noi (sau o terță parte) dorim să vă identificăm pentru o sesiune de navigare ulterioară.Utilizăm cookie-uri persistente pentru a îmbunătăți experiența dumneavoastră privind utilizarea website-ului nostru. Folosirea acestora presupune înregistrarea consimțământului dumneavoastră referitor la prezenta Politică. Cookie-urile persistente includ, de asemenea, cookie-uri ale terțelor părți, care pot fi utilizate în mod anonim pentru a proteja interesele utilizatorilor, în scopul transmiterii reclamelor personalizate către aceștia;
 3. cookie-uri proprii: sunt cookie-uri care aparțin Asociației Române pentru Cultură, Educație și Normalitate - ARCEN și pe care aceasta le plasează pe Dispozitivul dumneavoastră;
 4. cookie-uri ale terțelor părți: sunt cookie-uri pe care o altă parte le plasează pe Dispozitivul dumneavoastră prin intermediul website-ului Asociația Română pentru Cultură, Educație și Normalitate - ARCEN; acestea includ cookie-uri din partea unor servici analitice externe care ne ajută să înțelegem modul de utilizare al website-ului nostru sau care sunt utilizate în scopuri publicitare sau de monitorizare.
În cele mai multe cazuri, fișierele cookie nu identifică în mod direct utilizatorii de Internet, ci Dispozitivul de pe care aceștia au accesat anumite pagini web.

4. De ce ne permite legislația să prelucrăm fișierele de tip „cookie”?

Prelucrarea de către noi a cookie-urilor dumneavoastră se efectuează în baza unui temei legal. Conform legislației aplicabile, putem prelucra cookie-urile dumneavoastră sau tehnologiile similare, în baza următoarelor temeiuri:
 1. în baza prevederilor legale aplicabile, în cazul cookie-urilor strict necesare și în cazul cookie-urilor care au ca unic scop realizarea transmiterii unei comunicări;
 2. în baza consimțământului dumneavoastră, în cazul tuturor celorlalte tipuri de cookie-uri.
5. Pentru cât timp vor fi cookie-urile stocate pe calculatorul dumneavoastră?

Durata de viață a acestor fișiere cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care sunt plasate și dacă este vorba despre un cookie „persistent” sau „de sesiune”.

Cu toate acestea, fișierele cookie pot fi șterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului. Mai multe informații în legătură cu modalitatea în care puteți dezactiva sau șterge cookies se regăsesc mai jos, în sectiunea 12 privind gestionarea/ștergea cookie-urilor.

6. Ce tip de informații sunt stocate și accesate prin intermediul cookie-urilor?

Cookie-urile stochează informații în fișiere text de mici dimensiuni, care permit website-ului să recunoască browser-ul. Serverul web va recunoaște browser-ul până la momentul expirării cookie-ului sau ștergerii acestuia.

Cookie-urile stochează informații importante, care îmbunătățesc experiența de navigare pe Internet.

7. De ce utilizăm cookie-uri?

Website-ul www.dupa90.ro folosește atât fișiere cookie proprii, precum și cookie plasate de terți pentru a furniza utilizatorilor o experiență mult mai bună de navigare pe site și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecărui utilizator (precum personalizarea anumitor setări, cum ar fi limba în care acesta a vizualizat website-ul nostru).

De asemenea, putem utiliza cookie-uri pentru a colecta informații statistice privind utilizarea website-ului, în scopul de a îmbunătăți în mod continuu design-ul și funcționalitatea acestuia, de a înțelege modul în care vizitatorii noștri utilizează website-ul, precum și pentru a soluționa diferite aspecte legate de website.

Nu vom utiliza cookie-uri pentru procese decizionale automate sau pentru crearea de profiluri.

8. Ce tipuri de cookie foloseste site-ul nostru
Nume cookie Tip cookie Descriere Este necesar? Cine controleaza informatia  Perioada de expirare Tipul de informatie colectat
_ga Cookie de performanță și analiză Aceste cookie-uri sunt folosite pentru a colecta informații despre modul în care vizitatorii utilizează site-ul nostru.  da Google/www.dupa90.ro 2 ani  Informații într-o formă anonimă, inclusiv numărul de vizitatori ai site-ului și paginile vizitate.
_gat Cookie de performanță și analiză sesiune
_gid Cookie de performanță și analiză 1 zi
ci_session Cookie strict necesar Înregistrează un ID unic care este utilizat pentru a genera date statistice despre modul în care vizitatorul folosește site-ul Web. Storează informații despre sesiune www.dupa90.ro sesiune
accord Cookie strict necesar Salvează informații referitoare la acordul utilizatorilor de a folosi cookie-uri  da 30 zile Acordul sau dezacordul utilizatorului cu privire la politica de cookies

 - Fișiere cookie analitice. Acestea ne permit să aflăm numărul de utilizatori ai website-ului nostru și modul în care aceștia se deplasează pe website atunci când îl folosesc. Acest tip de fișiere cookie are rolul de a ne ajuta să îmbunătățim modul în care funcționează website-ul www.dupa90.ro, asigurând, spre exemplu, ca utilizatorii să găsească ușor ceea ce căuta. Toate informațiile colectate de acest tip de cookie sunt anonime (i.e. nu pot fi utilizate pentru a identifica persoana fizică și nu conțin date cu caracter personal precum nume sau adresa de e-mail) și au ca scop ameliorarea funcționării website-ului nostru. De asemenea, în scopul garantării protecției datelor cu caracter personal ale utilizatorilor, adresele IP sunt șterse periodic.
- Fișiere cookie funcționale. Acestea sunt folosite pentru recunoașterea utilizatorilor atunci când aceștia vizitează website-ul www.dupa90.ro și ne permit personalizarea conținutului website-ului pentru a facilita navigarea utilizatorilor, prin care reținem preferințele acestora (spre exemplu, alegerea pe care au făcut-o pentru limbă sau dacă browserul lor folosește o anumită tehnologie). Toate informațiile colectate de aceste fișiere cookie au ca scop ameliorarea experienței utilizatorilor în folosirea website-ului.
Tabelul prezentat mai jos cuprinde o listă a fisierelor de tip „cookie” care ar putea fi folosite pe site-ul nostru, împreună cu informații relevante pentru utilizatori referitoare la fișierele de tip „cookie” folosite, după cum urmează:

9. De ce sunt cookie-urile importante pentru internet?

Cookie-urile reprezintă punctul central al funcționării eficiente a Internetului, ajutând la crearea unei experiențe plăcute de navigare, personalizată în funcție de preferințele și interesele fiecărui utilizator. Interzicerea sau dezactivarea cookie-urilor poate duce la imposibilitatea de a utiliza anumite site-uri.

Interzicerea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veți primi publicitate online – ci doar că nu se vor mai putea urmări preferințele și interesele dumneavoastră, care rezultă din comportamentul dumneavoastră de navigare.

Exemple de utilizări importante ale cookie-urilor (pentru care nu este necesară autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):
 1. oferte personalizate în functie de interesele utilizatorilor – reținerea parolei, preferințe de limbă (de exemplu, afișarea rezultatelor de căutare în limba română);
 2. furnizarea de publicitate care prezintă mai multă relevanță pentru utilizator;
 3. caracteristici de contorizare, optimizare și analitice – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de conținut este vizualizat și modul în care un utilizator ajunge pe un website (exemple – prin intermediul motoarelor de căutare, direct de pe alte website-uri etc.).
Website-urile rulează aceste analize privind utilizarea în scopul îmbunătățirii site-urilor în beneficiul utilizatorilor.

10. Ce facem cu datele colectate prin intermediul fisierelor de tip cookie?

Asociația Română pentru Cultură, Educație și Normalitate - ARCEN nu transmite informații obtinute prin utilizarea de cookies în afara Uniunii Europene/Spațiului Economic European.

Asociația Română pentru Cultură, Educație și Normalitate - ARCEN nu utilizează fișiere de tip „cookie” pentru procese decizionale automatizate, incluzând crearea de profiluri.

11. Drepturile utilizatorilor website-ului

Potrivit legislației aplicabile (inclusiv a GDPR), fiecare utilizator care accesează website-ul și ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate, au următoarele drepturi:
 1. dreptul de a obține din partea Operatorului o confirmare că se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care îl/o privesc și, în caz afirmativ, acces la respectivele date și la informațiile prezentate în prezenta Politică;
 2. dreptul de a obține de la Operator rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care îl/o privesc;
 3. dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal;
 4. dreptul la restricționarea prelucrării;
 5. dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat operatorului, precum și dreptul de a transmite direct aceste date unui alt operator;
 6. dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal în scop de marketing direct;
 7. dreptul de a-și retrage consimțământul;
 8. dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice sau afectează în mod similar utilizatorul;
 9. dreptul de a face plângere la Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal dacă există îngrijorări cu privire la modul în care sunt prelucrate datele.
12. Cum puteți gestiona sau șterge/renunța la fișierele cookie?

Utilizatorii pot controla și gestiona cookie-urile în diferite moduri. Puteți dezactiva fișierele cookie activând din browser opțiunea care permite refuzul setărilor tuturor sau anumitor fișiere cookie.

In cazul în care acceptați utilizarea tuturor cookie-urilor, aceasta va permite să utilizați toate funcțiile website-ului, fără restricții. Vă rugăm să rețineți faptul că înlăturarea sau blocarea cookie-urilor poate avea un impact negativ asupra experienței dumneavoastră ca utilizator și este posibil ca anumite părți ale website-ului nostru să nu mai fie accesibile în totalitate. In cazul în care blocați utilizarea tuturor cookie-urilor, cookie-urile proprii și cele ale terțelor părți vor fi dezactivate, Asociația Română pentru Cultură, Educație și Normalitate - ARCEN nu poate șterge cookie-urile terțelor părți. Pentru a șterge cookie-urile terțelor părți, puteți accesa setările browser-ului dumneavoastră.

Chiar dacă utilizatorii dezactivează unul sau mai multe fișiere cookie analitice, este în continuare posibil să folosim informații colectate de aceste fișiere cookie înainte de dezactivarea lor, însă vom înceta să folosim fișierele cookie dezactivate pentru a colecta în continuare informații.

Utilizatorul are posibilitatea de a seta opțiunile browserului Dispozitivului pentru ca aceste cookie-uri să nu mai fie acceptate sau se poate seta browserul să accepte cookie-uri de la un site anume.

Setările care oferă posibilitatea dezactivării/ștergerii fișierelor cookie se găsesc de regula în „opțiuni” sau în meniul de „preferinte” al browserului Dispozitivului utilizatorilor. Concret, pentru a modifica opțiunile fișierelor cookie ale website-ului www.dupa90.ro, utilizatorul poate accesa meniul „Options” („Opțiuni”) sau pe cel „Preferences” („Preferințe”) al browser-ului.

Pentru a înțelege aceste setări, următoarele linkuri pot fi folositoare. Altfel, utilizatorii pot folosi opțiunea „ajutor” a browserului pentru mai multe detalii.

Cookie settings in Internet Explorer
Cookie settings in Firefox
Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Safari

13. Securitate și probleme legate de confidențialitate.

In general browserele au integrate setări de confidențialitate care furnizează diferite nivele de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate și ștergere automată după ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

Utilizatorul trebuie să se asigure că browserul este mereu actualizat.

Cookie-urile sunt instalate prin intermediul solicitării emise de un web server către un browser (de exemplu Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Safari etc.) și sunt complet pasive – nu cuprind software, viruși, spyware și nu pot accesa informațiile stocate pe hard drive-ul utilizatorului. Cookie-urile nu sunt alcătuite din fragmente de cod, astfel încât acestea nu pot fi executate și nici nu pot auto-rula. 

Totuși, cookie-urile pot fi utilizate în scopuri negative. Având în vedere că acestea stochează informații cu privire la preferințele dumneavoastră și istoricul de navigare al utilizatorilor, atât pe un anumit site cât și pe alte site-uri, cookie-urile pot fi utilizate ca o formă de Spyware.

Tinând cont de faptul că prin intermediul cookie-urilor informațiile sunt transmise în mod constant între browser și website, în ambele sensuri, în cazul în care o persoană neautorizată interceptează fluxul de date, informațiile stocate în cookie-uri pot fi interceptate. Deși este vorba de situații rare, aceasta se poate întâmplă în cazul în care browser-ul se conectează la server prin intermediul unei rețele necriptate (de exemplu o conexiune WiFi nesecurizată).

Alte atacuri în care se utilizează cookie-uri implică setări încorecte ale cookie-urilor pe servere. In cazul în care un website nu solicită ca browser-ul să utilizeze doar canale criptate, persoanele neautorizate pot utiliza această vulnerabilitate pentru a induce în eroare browser-ul, astfel încât să trimită informații prin canale nesecurizate. Aceste informații sunt ulterior utilizate de persoane neautorizate în vederea accesării diverselor website-uri.

Este important să fiți atenți atunci când alegeți cea mai bună metodă de protecție a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

In general, browser-ele au integrate setări de confidențialitate, care asigură diferite niveluri de acceptare a cookie-urilor, valabilitate și ștergere automată ulterior vizitei unui anumit site de către un utilizator. Vă oferim în continuare câteva sfaturi care vă pot ajuta să gestionați cookie-urile fără efort.

Cu o înțelegere clară a modului de operare a cookie-urilor și a beneficiilor pe care acestea le aduc, puteți lua măsurile necesare de securitate astel încât să puteți naviga cu încredere pe Internet. Pentru a asigura protecția datelor dumneavoastră, vă rugăm să luați în considerare următoarele măsuri:
 1. personalizați setările browser-ului dumneavoastră privind cookie-urile, pentru a reflecta un nivel confortabil al securității privind cookie-urile;
 2. în cazul în care partajați accesul la calculator cu o altă persoană, puteți avea în vedere setarea browser-ului astfel încât datele individuale de navigare să fie șterse de fiecare dată când închideți browser-ul; aceasta este o modalitate de a accesa site-uri care plasează cookie-uri și șterg orice informații cu privire la vizitatori atunci când închideți sesiunea de navigare;
 3. instalați și actualizați în mod constant aplicațiile dumneavoastră anti-spyware;
 4. multe dintre aplicațiile destinate identificării și prevenirii spyware includ identificarea atacurilor asupra site-urilor; în acest mod se previne ca browser-ul să acceseze website-uri care ar putea exploata vulnerabilitățile browser-ului sau descărca software periculos;
 5. asigurați-vă ca browser-ul dumneavoastră este întotdeauna actualizat; multe dintre atacurile care au la bază cookie-uri se realizează prin exploatarea punctelor slabe ale versiunilor mai vechi ale browsere-lor.
 
14, Informații suplimentare și detalii de contact

Acest website este deținut și operat de Asociația Română pentru Cultură, Educație și Normalitate - ARCEN.

In cazul în care aveți nevoie de mai multe informații și ele nu se regăsesc în prezenta Politică sau în secțiunea de Termeni și condiții de utilizare a site-ului www.dupa90.ro,  ne puteți contacta la
contact@arcen.info

15. Amendamente ale prezentei Politici privind Cookie-urile

Asociația Română pentru Cultură, Educație și Normalitate - ARCEN își rezervă dreptul de a modifica Politica privind Cookie-urile atunci când este necesar conform prevederilor legale sau ca urmare a modificărilor aduse website-ului sau în alt mod în care Asociația Română pentru Cultură, Educație și Normalitate - ARCEN consideră necesar. Asociația Română pentru Cultură, Educație și Normalitate - ARCEN va informa utilizatorii în privința modificărilor și a datei la care acestea intră în vigoare, în special prin publicarea unei notificări pe website.
Prin urmare, vă recomandăm călduros să vizitați pagina noastra cu regularitate, pentru a va informa cu privire la orice actualizări aduse prezentei Politici.
 
Ultima actualizare: 20.09.2020
 

Istoria recentă o scriem împreună! Trimite‑ne amintirile tale din anii `90.