25 noiembrie 1995

Promulgarea Legii caselor naționalizate

Este promulgată legea nr. 112/1995, cunoscută și ca Legea caselor naționalizate. S-a avut în vedere, pe de o parte, restituirea în natură a imobilelor preluate abuziv în timpul regimului comunist și, pe de altă parte, împroprietărirea chiriașilor acestora. Decizia, echitabilă în aparență, avea să marcheze sistemul juridic românesc pentru mulți ani, problema nefiind pe deplin rezolvată nici în prezent. Instanțele au fost nevoite să cântărească permanent între drepturile foștilor proprietari și cele ale foștilor chiriași.

Promulgarea Legii caselor naționalizate, văzută în presă: 
Adevărul, Revista 22.


Istoria recentă o scriem împreună! Trimite‑ne amintirile tale din anii `90.